Skip to content

Skontaktuj się z nami: 661 928 691 (w sprawie kredytów CHF/EUR) | 503 460 764 | 602 894 511

Menu
Spadki
Zainteresowany? Zadzwoń lub napisz do mecenas Magdaleny Adamek-Balcerowicz – 503 460 764, ab.radcowie@gmail.com

Wtak trudnym okresie, jakim jest żałoba po stracie bliskiej osoby, samodzielne uregulowanie kwestii majątkowych zmarłego oraz uporządkowanie kwestii dotyczących reguł dziedziczenia może okazać się problematyczne. Szczególnie, gdy sprawy spadkowe komplikują się ze względu na wystąpienie sporu między spadkobiercami w związku z pojawieniem się testamentu, trudności w ustaleniu miejsca pobytu jednego z nich czy też przez wniesienie o stwierdzenie zasiedzenia, gdy przez odpowiednio długi czas nie dokonano podziału majątku zmarłego.

Zdajemy sobie sprawę, że sprawy spadkowe niejednokrotnie bywają zawiłe ze względu na zaszłości faktyczne i prawne oraz wielość spadkobierców, jednakże nasza Kancelaria Radcowska oceniając konkretny przypadek przedstawi jego kompleksowe rozwiązanie w oparciu o aktualne przepisy m.in. Kodeksu cywilnego czy Kodeksu postępowania cywilnego, aby kwestie majątkowe po zmarłym zostały należycie uporządkowane.

Nasza Kancelaria Radcowska świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach spadkowych, co obejmuje m.in.:

  • stwierdzenie nabycia spadku, jego dział i w razie konieczności podział majątku wspólnego,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
  • unieważnienie testamentu,
  • porady w sprawie sporządzenia testamentu i wydziedziczenia.

Radcowie prawni z naszej Kancelarii mogą poprowadzić także postępowanie w przedmiocie zachowku, czy też doradzą w kwestii testamentarnych zapisów i poleceń dla spadkobierców.

Zakres usług naszej Kancelarii jest szeroki. Naszym Klientom udzielamy porad, jak również sporządzamy niezbędne w sprawach spadkowych dokumenty, w tym wnioski i pozwy sądowe, a także pełnimy rolę pełnomocnika procesowego. Informujemy Klientów o wszystkich formalnościach związanych z dziedziczeniem, w tym m.in. o konieczności uiszczenia podatku, jeśli taka wystąpi.

Pomagamy również w odrzuceniu spadku przez małoletnie dzieci jeżeli jest ryzyko, że miałyby odziedziczyć długi.

Bardzo ważne jest aby w takich sprawach nie czekać, ponieważ możesz przez swoją zwłokę odziedziczyć długi lub też pojawi się wielu spadkobierców co bardzo utrudni zarządzenia spadkiem.

Naszym celem jest zapewnienie ochrony interesów Klienta. Zespół naszej Kancelarii Radcowskiej zapewnia ponadto prowadzenie działań zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz poszanowaniem prywatności Klienta.

Radcy prawni z kancelarii „Adamek & Balcerowicz” świadczą pomoc prawną związaną z prawem spadkowym głównie dla klientów z Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego, ale nie tylko. Zapewniamy usługi przed sądami w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Pile, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i innych.

Pozostałe specjalizacje